Gevaarlijke goederen en materialen

  

Het transport van gevaarlijke goederen is een complex proces waarbij een goede co√∂rdinatie van extreem belang is. De vervoerders van gevaarlijke goederen moeten hier dan ook wel aan voldoen, aangezien er duidelijke voorschriften voor dit type vervoer.

De regelementen voor vervoer van gevaarlijke goederen en materialen voldoen uiteraard aan de wetten geldig in de landen, maar behelsen veel meer dan dat. Zaken die niet direct in een wet staan vastgelegd, zoals het garanderen van veiligheid en bescherming van alle partijen, vind u terug in de zogeheten voorschriften. Ook al hebben veel landen gevarieerde regelementen over het afleveren van goederen, wanneer het op het transport van gevaarlijke goederen aankomt geldt er een wereldwijde norm.

De eisen rondom gevaarlijke goederen zijn opgesteld door de V.N. en omvatten het volgende:

  • Giftige en besmettelijke substanties
  • Oxiderende substanties 
  • Explosieven
  • Gassen
  • Brandbare vloeistoffen
  • Brandbare vaste stoffen
  • Radioactief materiaal
  • Diverse gevaarlijke goederen en corroderende stoffen

Het verschepen van deze goederen kan juridisch slechts door firma's worden uitgevoerd die in het bezit zijn van een speciale certificering. Deze regel zorgt voor een veilige behandeling van goederen, en zorgt ervoor dat de goederen correct worden ingepakt, duidelijk ge√ętiketteerd en goed gedocumenteerd worden.

Het is niet altijd makkelijk te weten welke goederen normaal verscheept kunnen worden en welke goederen een speciale behandeling moeten krijgen. Veel voorkomende goederen zoals lucifers, aanstekers, zuurstoftanks, chemische reinigingsmachines, pepernevels, natte cel batterijen, vergif en droog ijs vallen in de  categorie van Gevaarlijke Goederen. Deze goederen worden misschien opgegeven als normale lading maar zijn dus toch onderworpen aan bepaalde regels.

Er is een uitgebreide lijst van gevaarlijke of levensbedreigende goederen beschikbaar. Laat u goed informeren door een professioneel internationaal transportbedrijf om hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Vraag offertes aan bij meerdere internationale transportbedrijven!